قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

تـبـرُکـاتیکه از پیغمبرخدا ص باقی مانده

 

قــابـل تـوجـه :این هـمه آدرسهـا خـارج ازمـتن کـُـتـُب احادیث شـریف است و قبل از شروع متن هر کـتـاب آن ،آورده شـُد تا الهام دهندۀ عشق وعلاقه به حـضـرت مـُحـَمـَد پـیـغـُمـبـرخـُدا صـلـی الـلـهُ عـلـَیـهِ وآلـِهِ وسـلـم باشد.این آدرسها نـه تـنـهـاهـمـه آنـچـه راکـه درمـسـجـد نـبـوی (ص ) اعـمـا ر ونـقـش بـسـته ، بـلکـه مـجـمـوعـۀ از تـبـرُ کـات متـعـلـق بـه حـضـرت مـُحـَمـَد پـیـغـُمـبـرخـُدا صـلـی الـلـهُ عـلـَیـهِ وآلـِهِ وسـلـم را نـشـان مـی دهد، اُمـیـد وارم مـُحـتـوای آدرسـها هـرچـه زیـادتـر مـُحـبت وعـلاقـه رابـه حـضـرت مـُحـَمـَد پـیـغـُمـبـرخـُدا صـلـی الـلـهُ عـلـَیـهِ وآلـِهِ وسـلـم اسـتحکام بـخـشـد ، تـا بـاشـد کـه مـؤجـب حـفـظ وسـر مـشق قـراردادن احـادیـث مـُبـارک وخـوشـنـودی خــُداونـد مـُتـعـال ج گـردد انـشـا ءالـله .                                  1) آدرس خـطی اسـمـاءالـحـُسـنی شـریـف که خـصـوصـأ بخش بالائی یا رفـهای دیوارطـرف قـبلـۀ مسجد  به آن مـُزیـن شده، باز نمـوده وتـلاوت کـُنـیـم)ـــــــ

 

اسماءالحسنی مبارک با مشق عالی| کلیکـــ

اُمید است اسـمـاءالـحـُسـنی شـریـف تـلاوت وثـواب آن بـه روح پـاک آنـحـضرت ص نـثـار گـردد.

               2) آدرس سـمـعـی اسـمـاءالـحـُسـنی شـریـف را باز نمـوده وتـلاوت آن را باخود تکرار کـُنـیـم)ـــــــ

|ـــکلِک  ذکر فلمی اسماءالحسنی مبارک

 

                                                            Al-Asma-ul-Hus na (99 Names of Allah/God)

**************

 3) آدرس هـای د ُرود شـریـف را باز نمـوده وآنـهـا راتـلاوت وبه روح پاک آنحضرت (ص) نثار کـُنـیـم)ـــــــ

              الف:

Drud Sharif Islam newmasti.com

شـما به تعداد 27 دُرود شریفرادر7صفحه تلاوت میکنید که درذیل هردُرود شریف معنی ،محل تلاوت وتعداد ذکر آن به زبان اُردوتحریر شده وقابل فهم است.

اُمید است دُرود هـای شـریـف تـلاوت وثـواب آن بـه روح پـاک آنـحـضرت ص نـثـار گـردد.

 

**************

        ب : مجموعـۀ از درود هـای شـریف:

 

darood sharif collection

شـما به تعداد 26 نوع دُرود شریفرادر2صفحه تلاوت میکنید که درذیل هردُرود شریف معنی ،محل تلاوت وتعداد ذکر آن به زبان اُردوتحریر شده وقابل فهم است.( با کلِک کردن بآلای علامۀ + یا ـــ میتوان صفحه را خورد وبزرگ ساخت).

اُمید است دُرود هـای شـریـف تـلاوت وثـواب آن بـه روح پـاک آنـحـضرت ص نـثـار گـردد.

**************

        ج : مجموعـۀ اضـافه تر از درود هـای شـریف:

 

Durood (Arabic Text) - Taaj, Tunajjina, Shifa, Jummah.

مـُحتوای فلم : بابازشدن صفحه ، جدولی می آید که دران تعداد 40 قسم دُرود شریف ذکر است. درطرف راست صفحه نوع درود ها به اُردو ودرطرف چپ صفحه، همان نامها به انگلیسی است وشما بالای نام انگلیسی آن کلیک کنید همان صفحه باز می شود.هم چنین بطرف چپ صفحه آدرسهای زیاد دیگر است که می توان بالای شان کلیک نمود .

اُمید است دُرود هـای شـریـف تـلاوت وثـواب آن بـه روح پـاک آنـحـضرت ص نـثـار گـردد.

 {{{{ {{{{

 

 4) آدرس هـای زیارت گاه مُبارک ومسجد نبوی ص  را باز نمـوده ودُرود ودعاتـلاوت وبه مـزار آنحضرت ص نثار کـُنـیـم)ـــــــ

    الف) تجلی مـزار مبارک پیغُمبر خـُدا(ص) وحضرت ابوبکرصـدیق(رض).

 

مـزارمبارک پیغـُمبر اسلام (ص )

   دراین آدرس قسمت داخل روضۀ شریف را که مـَرقـد مُبارک پـیـغـُمـبـر خــُدا ( صلی الـلـه علیه وآله وسلم) ودرطرف چپ آن مـَرقـَد مُبارک ابوبکر صدیق ( رضی الله عنه ) است تجلی میکند،وزیارت کننده ها ی داخل مـَسجـد آن را ملاحظه نه می توانند

 بابازشدن آدرس چوکات مکمل مزار شریف آنحضرت ص تجلی میکند که درچهار ضـلع چوکات آیات مُبارکۀ وجوددارد.آیات مُبارکه را بالترتیب می نویسم تا تلاوت وباحفظ آنها ، خاطرۀ مبارک درمغز ما زنده مانده وبا تلاوت های بعدی ، مزارمبارک را درذهن تجسم نموده ودرود به آن نثار کنیم :

 1)  درضُلع راست چوکـات دوآیۀ مـُبارکه است اول از پایان، بطرف بالا:   

                   آیۀ مُبارکـۀ اول:

                 |ـــــکلِک | انبیاء- سوره: 21 , آیه: 107              

           ﴿21:107﴾﴿  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

              ﴿21:107﴾﴿  ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم.

             ﴾﴿21:107﴾  and we have not sent you but as a mercy to the worlds﴿ 

        وآیۀ مُبارکۀ دوم آن :

|انـفـال| ـکلِک        2- سوره: 8 , آیه: 64    

﴿8:64﴾﴿  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

                        ﴿8:64﴾﴿  اي پيامبر، خداوند و مؤ مناني كه از تو پيروي مي‏كنند براي حمايت تو کافي است (؛ فقط بر آنها تکيه کن)!

**********************

    2 )  درضلع بالا بالترتیب دو آیـۀ مُبارکه است: 

| نـسآء|ــکلِک4:64     

                ﴿ 4:64﴾﴿  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ  أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا  

                 ﴿ 4:64﴾﴿ ما هيچ پيامبري را نفرستاديم، مگر به اين منظور كه به فرمان خدا، از وي اطاعت شود، و اگر اين مخالفان هنگامي كه به خود ستم مي‏كردند (و فرمانهاي خدا را زير پا مي‏گذاردند) به نزد تو مي‏آمدند و از خدا طلب آمرزش مي‏كردند و پيامبر هم براي آنها استغفار مي‏كرد خدا را توبه پذير و مهربان مي‏يافتند.  

 ﴾﴿ 4:64﴾and we did not send any messenger but that he should be obeyed by allah's permission; and had they, when they were unjust to themselves, come to you and asked forgiveness of allah and the messenger had (also) asked forgiveness for them, they would have found allah oft-returning (to mercy), merciful﴿

***************************

     ااحزاب|ــکلِک          2- سوره: 33 , آیه: 45

﴿ 33:45﴾﴿  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

 

﴾﴿ 33:45 o prophet! surely we have sent you as a witness, and as a bearer of good news and as a warner,              ﴿

************************

        3)  درضلع چـپ  این آیـۀ مُبارکه است: ( بخش اول آن تا وَرِضَْوانًا آمده وما تمام آیۀ مُبارکه راباترجمۀ آن  نوشتیم).

فـتـح| ـکلِک        1- سوره: 48 , آیه: 29

 ﴿ 48:29﴾﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَْوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا    

                        ﴿ 48:29﴾﴿  محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند، پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مي‏بيني، آنها همواره فضل خدا و رضاي او را مي‏طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است، اين توصيف آنها در تورات است، و توصيف آنها در انجيل همانند زراعتي است كه جوانه‏هاي خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته، تا محكم شده، و بر پاي خود ايستاده است، و به قدري نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتي وامي دارد! اين براي آن است كه كافران را به خشم آورد، خداوند كساني از آنها را كه ايمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده‏اند وعده آمرزش و اجر عظيمي داده است.  

          ﴾﴿ 48:29﴾muhammad is the messenger of allah, and those with him are firm of heart against the unbelievers, compassionate among themselves; you will see them bowing down, prostrating themselves, seeking grace from allah and pleasure; their marks are in their faces because of the effect of prostration; that is their description in the taurat and their description in the injeel; like as seed-produce that puts forth its sprout, then strengthens it, so it becomes stout and stands firmly on its stem, delighting the sowers that he may enrage the unbelievers on account of them; allah has promised those among them who believe and do good, forgiveness and a great reward﴿

 {{{{ {{{{

            ب ) بازهم تجلی روشن تر مـزار مبارک پیغُمبر خـُدا(ص) وحضرت ابوبکرصـدیق(رض).دردو آدرس:     

  قـبـر رسـول الـلـه (صلی الله علیه وآله وسـلم)

  روضـۀ مکمل مـُبـارک پیغـُمبر اسلام (ص)    See full-size image.

    ج) نـقـشـۀ سآختارمسجد ونام دروازه ها

چ) تجلی سـتـونـهای چـندگـانۀ داخل مــَسـجــد مبارک پیغُمبر خـُدا(ص) ودیگر محلات آن: 

داخل مسجد نبوی (ص)

                                                                                              See full-size image.           

See full-size image.

See full-size image.

islammedia.free.fr/Pages/mosque_medine.html

See full-size image.

|تجلی اسماءالحسنی وآیات مبارک در سطح دیوار مسجدSee full-size image.

|نمای داخل مسجدSee full-size image.

 

  ک  )دراین آدرس نـام های محـلات داخـل مسجد نبوی (ص)را بـه زبان دری مطالعه کنید

www.parvazenoor.com/medinah.htm

 د) آدرس تجلی محتوای عنوان رانشان می دهد، باز کـنید:

    بطرف چپ محراب نماز نبوی(ص) و درصحن روضـةالجنـه

 مـحـراب نـُمـاز پیغـُمبر (ص)

   ه)  تجلی محتوای عـنوان رانشان می دهد، باز کـنید:

مـؤ جــه یا محل زیارت گاه مُحـَمـد (ص)).

 کـلکین چۀ نمبر1 مقبرۀ مبارک رسول خـُدا (ص)، کـلکین چۀ نمبر2 مقبرۀ حضرت ابوبکر صدیق (رض) وکـلکین چۀ نمبر3 مقبرۀ حضرت عـُمـر فاروق (رض).

حاجی صاحبان قـبل ازخروج شان از مسجد نبوی (ص)،و بارسیدن به این محل مقدس ، درود گـفته وباتعظیم واحترام ازبارگاه الهی طلب دعا نموده وخارج مسجد میگردند.

واینـهم دروازۀ به نام باب بقیع که زایرین بعد ازادای احترام وتقدیم درود وخواستن دعا ازمحل زیارت گاه پیغــُمـبر خـُدا (ص) خارج می شوند.( زایرین اجازه داخل شدن ازاین دروازه را ندارند)،نام دروازه ها ودیگر ساختارهادرنقشۀ ساختاری است وآن هارا به خاطر سپرده و ملا حظه کنید.

نقشۀ ساختاریSee full-size image.  دروازه           See full-size image.

|دروازۀ دخـولی عـامSee full-size image.

 وهم آیۀ مبارک ذیل دربالای محل زیارت گاه دراین آدرس روشن تر تجلی دارد)ــــــ

|مؤجـۀ مبارکSee full-size image.

 ودر بالای محل مبارک این آیۀ مُبارکه وجوددارد( شرح تفسیری آن را از آدرس 6 پایان تر بازکنید).اُمید است حفظ گردد، زیراشما با تلاوت های بعدی تمام تجلی فوق را درذهـن زنده ساخته وبی اختیار درود وثنا را به آن حضرت نثار می کنید که موجب خوشنودی خداوندج می شود انشاءالـلـه .

  حُجرات|ــکلِک- سوره: 49 , آیه: 3

       ﴿49:3﴾﴿  إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ   قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ  ﴾

 

       ﴿49:3﴾﴿ آنها كه صداي خود را نزد رسول خـُدا كوتاه مي‏كنند كساني هـستند كه خـُداوند قـلوبشان را براي تقوي خالص نموده، و براي آنها آمرزش و پاداش عظيمي است.                                             

 ﴾﴿49:3  surely those who lower their voices before allah's messenger are they whose hearts allah has proved for guarding (against evil); they shall have forgiveness and a great reward  ﴿  

5) آدرس هـای زیاد راازمسجد نبوی ص وتـَبـرُکـات آن حضرت (ص)  را باز نمـوده ودُرود ودعاتـلاوت کـُنـیـم)ـــــــ 

  Madinah, City of the Prophet (Set)    

Masjid al Nabawi (The Mosque of Prophet Mohammed (pbuh) (Set)

هر فوتو را کلیک کنید بزرگ تر می شود

: www.flickr.com/groups/667264@N20/

sunnivoice's photostream

Mosques,Rawdha & Mazars (Set)

ــکلِک|40فلم از داخل مسجد نبویصSee all 40 videos

 www.ahlan.org/md5.htm|List Page         Next Page

Islamic Pictures - Islamic Art - Islamic Greeting Cards

 

ــــــ1tabarrukat

باباز شدن صفحه درقسمت بالائی 4 جملۀ رنگ آبی است که هریک آن کلِک شود.( نسبت عدم گنجایش از ترجمۀ هر فوتو صرف نظر شد عفوه می خواهم).

6) آدرس هـای زیادتر ومـُهـرنبوی (ص) راازمسجد نبوی ص وتـَبـرُکـات آن حضرت (ص)  را باز نمـوده ودُرود ودعاتـلاوت کـُنـیـم)ـــــــ 

مــُـهــر پـیغـُمـبر خـُدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که کاپی اصل آن درموزیـُم اسـتانـبول وجوددارد باز کنید)ــــــم

 ـــ2The Seal of the Prophet Mohammad S.A.V.

 See full-size image.

 ـــــ 3Islamic Photo Gallery - Tabarukat

 

                                                                                   ـــ 4 tabarrukat

ــــ5tabarrukat

ــــ6tabarrukat

 

ــــ7Image results for mecca saudi arabia

 

|ـــ8پاه پوش آن حضرتص.See full-size image

 

|ـــ 9 تـبـرُ کـات( به صدها فوتوو هرفوتورا کلیک کنید بزرگ می شود)tabarrukat  

  

|ـــ 10 آیۀ مُبارکSee full-size image.

|ـــ11 See full-size image.

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

دقـت : اُمید است باتلاوت هرآیۀ مُبارکه آدرس تفـسـیر مُبـارکراکه ثبت سائیت موجود است ، بازنموده وشرح اضافه تر رااندوخته باشند اُمید است بی نهایت نافع گردد. اینک آدرس آن:

 6) آدرس هـای تفـسـیر مُبـارک  را باز نمـوده وآیات متن احادیث مبارک را دران پیدا وتـلاوت کـُنـیـم)ـــــــ

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم 

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

7) آدرس قرائت قُرآن مجید را باز نمـوده وسمع کـُنـیـم)ـــــــ

Recitation of Quran Al-Karim میتوان همزمان قرائت قُرآن مجید را شنید  کلکـــ

   اُمــیـد: این است که بـا دیدن محتوای آدرسهای فوق ، درروح وروان ما عشق ومُحبت به پــیـغـُمـبر خـُدا ( صلی الـلـه عـلـیـه وآلـه وسـلم ) استحکـام زیـادتـر پـیـدامـیکـُندانشاءالـلـه وبـعـد ازان بـا مـطـالـعـۀ دقیق متن  صحیح البخاری شریف همه محتوای آن را حفظ ودرزندگی پیاده میکنیم. به توفیق خـُداوند ج

  

| {{{{ {{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved