قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

آسـان تـريـن طـريـق حـفظ وتــکـرار  

دايــمــي اسمـاءالحـُسـني مـُبارک

  الـلـه "ج" نام خـالق وآفريدگارمهربان جهان هستی است، الـله ج دارای چنان نام های نيکوئی است که هر يکی ازآن صفات، علم، طاقت ،قدرت ورحمت لا يـتناهی الـلـه ج را شرح مي دارد. اسماء وصفات الـلـه ج بی انتها است، ومطابق حد يث پيغمبر خدا(صلی الله عليه وآله وسلم) نامهای الله ج را 99 نام مژده فرموده. ( 99 نام اوصاف ، کمال وجلال اللهج راتجلی می دهد، و الـلـه نام آن ذات پاک است .( چنین می توان گفت که 100یک نام کم 99 نام می باشد).این 99 نام قشنگ ترين وعميق ترين اوصاف وجلال خـُداوندج را شرح می دهد، وآنهارا به نام اسماءالحسنی مبارک معرفی فرموده اند.

 انسان باید با پیروی ازآیات مبارکۀ ذِکـر ، ومخصوصأ آیۀ مبارکۀ( آل عمران ـــ 191) اسماءالحسنی مبارک راحفظ ودرتمام حالات ومراحل حیات به قسم های خفی ،جلی ،بازبان ،با قلب ، بازبان وقلب ذِکـر نموده امیدوار رحمت وخـُشنودی خـُداوند ج باشد. آیۀ مبارک می فرماید:

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

           -﴿ سوره: 3 , آیه: 191  ــکلک ﴾﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ  

           فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

﴿3:191 ﴾﴿همانها كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آنگاه كه بر پهلو خوابيده‏اند، ياد مي‏كنند، و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مي‏انديشند، (و مي‏گويند) بار الها اين را بيهوده نيافريدهاي، منزهي تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار.  ﴾

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

از بیان این جمله (درحال استاده، نشسته وآنگاه که برپهلو خوابیده) معلوم می شود که درهمه احوال باید به یاد خداوندج مشغول ذِکـر بود .

سعادت مند ترین انسان کسی است که ازراه ذِکـر با خالق جهان چنان درراز ونیاز است وبا آنکه ذِکـر اللهج رادرطول حیات، درخوشی وغم حتی درهرثالثه ، ثانیه وبالاتر اززمانیکه می گذرد فراموش نه میکند، درانجام دادن این وظیفۀ مقدس مزاحم شخص دیگری نه شده ونه هم جلوه نمائی میکند.زیراذِکـر آن  گونه عبادتی است که شخص باخود میگوید وخود می شنود وحتی لبهایش بسته وبدیگران معلوم نه می شود که چه میکند. وعلاوه ازان هیچگونه زحمت ، مصرف ، تعین وقت ، ضایع شدن وقت ،احضارات گرفتن ، پوشیدن لباس، وضو کردن ، به محل مخصوص یا مسجد رفتن، مانع کار ووظیفه شدن وحتی درسخن زدن با اشخاص دیگر، اورا مزاحم ومانع از انجام دادن ذِکـر نه می شود.

ذِکـر نعمتی است که مـُزد آن علاوه بر خـُشنودی اللهج ، بخشش گناهان ، کسب صحت ، صاحب شدن اخلاق فاضله ، دوری از اخلاق رزیله و ده ها ده ها چند دیگر هم دراین دنیا وهم درآخرت صاحب می شود.

نعمت های را که انسان درانجام دادن ذِکـر کمائی میکند، درتحت عنوان فضیلت ذِکـر می بینید

آدرس ( 1) فضیلت ذِکـر را باز کنید)ـــ

فــضـیـلـت ذِکـر :|ـــکلک

 

 ولی ما مهم ترین نعمت های ذِکـر الله"ج" را تکرارأ می نویسیم .

ـــــ خـُشـنودی خداوندج را صاحب شدن .

 ـــــ گروه عظیم ملائک اطراف نفر ذاکـِر قرار گرفته واز خداوندج برایش اجر جمیل می طلبند.

 ـــــ با ادعا واثبات مشهورترین دوکتوران طب، انسان را از انواع گوناگون امراض که با استفادۀداروها غیر قابل علاج پنداشته می شود، شفا می دهد( مانند فراموش کاری، دانۀ سرطان، فشار بلند خون ،سنگهای گرده ، امراض سیستم دفاعی ومرض ئـیـد، ترک اعتیاد به مسکرات وده های دیگر.( تشریحات درعناوین دیگر ملاحظه شود ).

 ـــــ  ذِ کــرالله "ج" مغز راچنان آرامش می دهد که اوبه موج 783سیکل که دراصل فریکانس زمینی است عیار شده وانرژی زیاد را از موج زمینی گرفته عمق دانش وعقل را وسعت بخشیده وموجب صحت نورمال بدن می گردد.

 ـــــ ذِکـر درمقابل استرسهای منفی غالب شده وانسان را با زندگی خوشبین بار می آورد به عبارت دیگر صاحب اخلاق فاضله مانند( محبت ، احترام ، خوشبینی ، صلۀ رحم ، قناعت ، صبر، شکیبا ،آرام، مطمئن ، خوش خـُلق و برای جامعۀ بشری عضو مفید شدن وصدهای دیگر) می گردد. 

 ـــــ ذِکـر درمقابل استرسهای منفی که انسان را تشویق به عادات ضد اخلاقی مانند( تکبر ، خودبینی ،حسد، ریا، تجمل ، اسراف ،حسد ، ظلم ، دروغ ، اعتیاد به مسکرات ومخدرات  وده های دیگر) جلو گیری واورابا زندگی خوشبین بار می آورد به عبارت دیگرصحت مند و صاحب اخلاق فاضله میشود.

پس بر همه خواهران وبرادران است که این وظیفۀ پرنعمت ،بی مصرف وبدون زحمت را فرا گرفته وتا زنده است تعقیب کند. راه استفاده ازان را درذیل می بینیم .

   به دو حالت می توان از ذِکـر اسماءالحسنی مبارک وتلاوت قرآن مجید یا شنیدن آن استفاده کرد:  

 1 )هرگا منظور تلاوت اسماءالحسنی مبارک باشد ، بهتر است که اولا آيه های 24ــــ 22 از آخر سورۀ الحشر که درمتن آن 14نام اول از جملۀ 99 نام اسماءالحسنی مبارک آمده تلاوت وبعد طوریکه حرف آخر يک نام با حرف اول نام بعدی  می چسپد تا به ختم ادامه داده شود:

 آیۀ مبارک این است :

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

       ﴿ 59:22ــکلیکـ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

            ﴿ اوست‏ خدايى كه غير از او معبودى نيست داننده غيب و آشكار است اوست رحمتگر مهربان

           ﴿ 59:23ــکلیکـ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

                   ﴿اوست‏خدايى كه جز او معبودى نيست همان فرمانرواى پاك سلامت[بخش و] مؤمن [به حقيقت‏حقه خود كه] نگهبان عزيز جبار [و] متكبر [است] پاك است‏خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند

 

 

               ﴿  59:24ــکلیکـ  ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى

 

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   ﴾

 

 

         ﴿او خداوندي است خالق، و آفريننده‏اي بيسابقه، و صورتگري است (بي نظير) براي او نامهاي نيك است، وآنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او مي‏گويند، و اوعزيز وحكيم است.

      عظمت آيات آخر سورۀ مـُبارک حشر

   شــش حـدیث مبارک :   

             آيات آخر اين سورۀ مبارک كه مشتمل بر بخش مهمى از اسماء و صفات الهى است آياتى است فوق العاده با عظمت و الهام بخش، و درس بزرگ تربيت است براى انسانها; چرا كه به آنها مى گويد: اگر قرب خدا مى طلبيد و خواهان عظمت و كمال هستيد، شعله اى از اين صفات را در وجود خود زنده كنيد.

 1 ) در بعضى از روايات، آمده است: اسم اعظم خداوندج، در آيات آخر سوره حشر است.

 2 ) و در حديث ديگرى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  مى خوانيم:

  ﴿ مَنْ قَرَأَ آخِرَ الْحَشْرِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأَخَّرَ:

  3) ﴿ هر كس آخر سوره حشر را بخواند، گناهان گذشته و آينده او بخشوده مى شود

 4) و باز در حديث ديگرى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   آمده است:

﴿  مَنْ قَرَأَ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ـ إِلى آخِرِها ـ فَماتَ مِنْ لَيْلَتِهِ ماتَ شَهِيداً!:

  ﴿ هر كس آيات مبارکه را تا آخر بخواند، و در همان شب بميرد، شهيد مرده است !.

 5 ) يكى از اصحاب مى گويد: از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)    درباره اسم اعظم خدا سؤال كردم، فرمود:

 ﴿عَلَيْكَ بِآخِرِ الحَشْرِ وَ أَكْثَرِ قِرائَتَها: ﴾.

﴿ بر تو باد كه آخر سوره حشر را بخوانى و زياد بخوان ! ﴾. بار ديگر همين سؤال را تكرار كردم، حضرت همان پاسخ را تكرار فرمود:

6)  حتى در حديثى از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  آمده است:

 ﴿إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء إِلاّ السّامِ، و السّامُ الْمَوْتُ: .

﴿اين آيات، شفاء هر دردى است مگر مرگ !.   

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

  2) حالت دوم آنکه هرگاه منظور وظيفـۀ  روزانه ئی( ذِکر) اسماءالحسنی مبارک باشد ، آن زمان هر نام مبارک بصورت جداگانه  طوریذِکـر می گرددکه دو حرف اول هرنام یعنی ا،ل   را حذف وبه عوض آن کلمه يا رادراول هراسم مبارک آورده وهريک آن را مستقلا وجدا از همديگر می خوانيم .مثلا يا اللهُ جلَ جَلالـُهُ ، يا رحمنُ جلَ جَلالـُهُ ،  وهمین قسم تا 99 نام مبارک:

ذِکـر آن رحمت عظیم است که اداکردن آن مانند ارکان عبادات دیگر مقید به زمان، مکان ومحدودیت های دیگر نیست، بلکه می توان آن را بصورت خفی ویاجلی یعنی درقلب خود ،درزبان خود ودرفکر خود بیان کرد ، حتی اگر انسان مشغول کاری است او می تواند درقلب ویا درزبان خود ذکری راانجام دهد.

ویا اگر انسان درچگونگی معجزه های خلقت جهان درتفکر واندیشه فرورفته وازبارگاه خداوندج اظهار سپاس وشکرانه گی نموده طالب عفوه وبخشش می شود ، اینهم ذکری از یاد خداوندج بوده واجر وثواب عظیم را نصیب می شود انشاءالله .پس ملاحظه شد که  انسان مشکلی را درادامۀ ذِکر نه می بیند،وازادای ذِکر خشنودی خداوندج را بدست می آورد. باید ادای ذِکر خداوندج  درهرلحظۀ از لحظات زندگی وهم درجهان دیگر درمقابل چشمان ما ودرذهن ما تجلی وبی اختیار در زبان وقلب ما جاری شود ، زیرادربرکات وثواب ذکر آیات کافی واحادیث زیادی بشارت داده شده وباید عناوین مربوط به هردو مورد که شامل فصل ذکر است باز شده ودقیقأ تلاوت گردد. آن است سعادت دارین. انشاءالله خداوندج بهتر می داند .

 یکی از احادیث مبارک را نقل میکنیم:

 

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

حدیث نمبر2090 ـــ ازابوهـُریـره(رضی الله عنه ) روایت است که گفت:

پيغمبر خدا(صلی الله عليه وآله وسلم) فرمودند:

   ﴿ملائکه درهمه جامردمی را جستجو میکندکه خداوند جل جلاله را ذِکر می نمایند، چون چنین مردمی را پیدا نمودند، به یکدیگرخود میگویند: بیائید که گـُم شدۀ مااینجا است، سپس بابالهای خودباطراف این مردم آنقدر تجمع میکنند که تاآسمان دنیا می رسند وخداوند متعال ـــ درحالیکه ازهمگان دانا تر است ـــ ازاین ملائکه می پرسد:

بندگانم چـه میگویند؟ ملائکه میگویند که حـمـد وثـناوتسبیح وتهـلیل ترا میگویند، میفرماید:

آیااینها مـرادیده اند؟ ملائکه میگویند: نـه خیر، بـخـداوندقسم است که تراندیده اند، می پرسد :

اگر مرا می دیدندچگونه می بودند؟ میگویند: اگر ترا می دیدند ازاین بیشتر ترا عبادت وتمجید وتحمید نموده وتسبیح ترامیگفتند، خـُداوندمتعال میـپـرسد:

 اینها چه آرزودارند؟ مـیگویند:آرزوی بهشت رادارند، میـپـرسد:

 آیابهشت را دیده اند؟ مـیگویند:پروردگارا! بـخـداوندقسم است که بهشت راندیده اند، میـپـرسد:

 اگر بهشت را می دیدندچگونه می بودند؟ میگویند: اگر بهشت را می دیدندازین هم بیشترآرزویش را نموده وبیشتر مطالبه اش میکردند، میـپـرسد:

ازچه چیز پناه می جویند؟ مـیگویند:ازآتش دوزخ، مـیگوید:

آیاآتش دوزخ رادیده اند؟ مـیگویند: پروردگارا! بـخـداوندقسم است که ندیده اند، میـپـرسد:

 اگر آتش دوزخ را می دیدند چگونه می بودند؟ میگویند: اگر می دیدندازین هم بیشترترسیده وازآن گریزان تر می بودند.

خـُداوندمتعال میـفـرماید: پس من شمارا شاهد می گیرم که: ایشان را آمرزیده ام،ملکی از ملائکه میگوید: دربین اینها فلانی است که با ایشان ذکرنکرده بلکه برای انجام کاری درمجلس آنهااشتراک نموده است، مـیگوید: اینها کسانی اند که هـمـنـشیـنان شـان هـم نـبـایـد بـدبـخـت بـاشـند﴾ ( رواءالبخاری6408)

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

آسان  تريـن طـريـقه های حفظ اسماءالحـُسنی :

وحالا بامتیقن شدن به نعمت وحکمت ـذِکـرالله"ج" و برای اینکه درتمام حالات وبدون کدام تکلیف مغز ما، قلب ما وزبان ما به ذِکر اللهج جاری باشد، بااستفاده از طرق ذیل که آنهم نشانۀ از نشانه های آفرینش در کیفیت مغز وقلب می باشد ، می توان درتمام حالات زندگی اسماءالحسنی مبارک را درمغز، قلب وزبان خود جاری نمود .

درخلقت موجودات حیه واز جمله انسان کیفیت های آفریده شده که از جملۀ آنها یکی هم به نام خـاطره یاد می شود .خاطره ها همانا حفظ معلوماتهای قبلأ آموخته شده است که ازراه حواس خمسه به شکل امپولسهای کیمیاوی و از راه تارهای اعصاب به سیستم مرکزی اعصاب آمده ودرانجا با میلیونها میلیون حجرات اعصاب ارتباط گرفته وامپولسهای الکتریکی کیمیاوی مذکور که برای ابد موجود می باشد،همان جابه حال ذخیره حفظ می شوند .حالا اگر خواسته باشیم که آن خاطره های گذشته را درحافظۀ خود روشن ساخته ودرکلمات خود اظهار کنیم، لازم است که از کلید فعال شدن یا بیدارشدن همان خاطره ها ی گذشته ، استفاده کنیم.    

این کلید درحقیقت همانا به چشم دیدن یا شنیدن صدای آن محلی است که امپولس یا اشاره های الکتریکی آن دفعۀ دوم از راه حواس خمسه به مغز رفته وازآنجا بداخل تارهای اعصاب حرکت میکند تا اینکه به همان محلی می رسد که آن خاطرۀ گذشته درانجا ذخیره یا حفظ گردیده بود،پس آن رافعال یابیدار می سازد وبه مجرد فعال شدن آنها، می توان خاطره های گذشته را درمغز دید وبا زبان تکلم کرد .مثلا ما بلندیهای زمین را دیده ونام کوه را به آن داده بودیم. وقتی بعد از گذشت سالها چشم ما به یک کوه می بیند، درحال انعکاس آن ازراه چشم به شکل امپولسهای الکتریکی به مغز رفته ومغزهمان امپولس را به تارهای اعصاب جاری ساخته تا اینکه به نقطۀ ازاعصاب  می رسد که نام آن بلندی یعنی کوه درانجا حفظ شده . پس تکرارآن رافعال یابیدار می سازد وبه مجرد فعال شدن آنها، همین کلمه کوه  به شکل امپولس الکتریکی به مغزآمده ومغز آن را به نام کوه ترجمه وبه زبان امر می کند که آن بلندی را کوه بگو .دراینجا نام کوه را کلید گویند، زیرا اگرنه می بود، مغز نه می توانست آن بلندی را شناخته وجواب گوید .

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

تعین کـلـیـد برای به خاطـر آوردن اسماءالحـسنـی مبارک

  

برما است که برای بدست آوردن این کلید یاوسایل تحریک خاطره ها، کارات منظم قبلی را انجام داد وآنها عبارت اند از:

گراف مکمل اسماءالحسنی مبارک را اساس قرار می دهیم

{{{{{{{{{{{{    {{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{ گـروپ 1  {{{{{{{{{{{{

 

 | یـا الــلـهُ ج |

  | یـارَحــمــنُ ج | یـارَحِِــيـمُ ج | یـامَــلــِکُ ج |

 |یـاقُـدُوسُ ج | یـاسَـلا مُ ج | یـامُـؤمـِنُ ج |

|یـامُـهَيمِنُ ج | یـاعـَزيـزُ ج | یـاجَـبـارُ  

 

{{{{{{{{{{{{ گـروپ 2 {{{{{{{{{{{{

 

 |یـامُتکـَبِرُ ج|

|یـاخـالِقَ ج | یـابارئُ ج | یـامُصـورُ ج|

| یـاغَـفارُ ج | یـاقَـَهـارُ ج | یـا وَهـابُ ج |

| یـارَزاق ج | یـافَـتاحُ ج| یـاعَـلـيـمُ ج|

{{{{{{{{{{{{ گـروپ 3  {{{{{{{{{{{{

| یـاقـابِـضُ ج|    

| یـاباسـِطَُ ج | یـاخـافـِضُ ج | یـا رافـِعُ ج|

 |یـامُـعـِـزُ ج |یـامـُذِلُ ج | یـاسَـمـيـعُ ج |

| یـابَصـيـرُ ج | یـاحَـکـَمُ ج | یـاعـَدلُ ج|

{{{{{{{{{{{{ گـروپ 4  {{{{{{{{{{{{

 

     | یـا لَـطـِيـفَ ج  | 

| یـاخَـبيـرُ ج | یـا حـَلـيـمُ ج |یـاعـظـيمُ ج |

| یـاغـَفـُورُ ج |یـا شـَکـُورُ ج |یـا عـَلـيُ ج |

|یـا کـَبـيرُ ج| یـا حـَفـیظُ ُ ج |یـا مـُقـیت ُج|

{{{{{{{{{{{{ گـروپ 5 {{{{{{{{{{{{

 

     | یـا حـَسـیـبُ ج |

|یـا جـَلـیل ج |یـاکـَریـمُج |یـارقـیـبُج|

 |یـا مـُجـیـبُج |یـا واسـِعُ ج| یـاحـَکـیـمُ ج|

|یـا وَدودُ ج |یـا مـَجـیـدُج | یـا بـاعـِث ُ ج  |

 

{{{{{{{{{{{{ گـروپ  6   {{{{{{{{{{{{

 

    | یـا شـَهـیـدُ ج |

| یـاحـَقُج |یـاوکـیل ُج |یـا قـَوِیُ ج

 |یـا مـَتـیـنُ ج| یـا وَلـئُ ج|یـا حـَمـیـدُ ج|

|یـا مـُحـصي ج |یـا مـُبـدئُ ج |یـامـُعـيدُج|

{{{{{{{{{{{{ گـروپ 7 {{{{{{{{{{{{

 

  | یـا مـُحـیِ ج |

| یـا مـُمـیـتُج |یـا حئُ ج| یـا قـَیـُومُ ج |

|یـاواجِــدُج| | یـامـاجــِد ُج|یـاواحِـدُج |

 |یـا اَحـَدُ ج |یا صـَمـَدُج | یـا قـادِ رُج |

{{{{{{{{{{{{ گـروپ 8  {{{{{{{{{{{{

 

    | یـا مـُقـتـَدِرُ ج |

| یـا مـُقـَدِمُ ج |یـا مـُؤ خـِرُ ج | یـا اَوَل ُج|

| یـاآخـِرُج | یـا ظـا هـِرُ ج | یـا بـا طـِنُ ج|

| یـا والی ج | یـا مـُتـَعـالی ج| یـا بـَرُ|

 

{{{{{{{{{{{{  گـروپ 9 {{{{{{{{{{{{

 

 | یـا تـَوابُ ج |

 |یـا مـُنـتَقـِمُ ج|یـاعـَفـُوُج| یـا رئـُوفُ ج|

|یامالِکُ المُلکِ ج |یـاذُالجـلالِ والاکرام ِ ج |یـامـُقـسِطُُُ ج|

|یـا جـامـِعُ ج| یـا غـَنـیُ ج | یـا مـُغـنی ِ ج|

{{{{{{{{{{{{  {{ گـروپ 10 {{{{{{{{{{{{{{ 

 یـا مـانـِعُ ج |

| یـا ضـارُ ج| یـانـافـِعُ ج| یـا نـُورُ ج|

|یـا هـادِی ج| یـا بـَدیـعُ ج| یـا بـاقـی ِ ج| |

|یـا وارِ ِثُ ج|یـارَشـیـدُ ج| یـاصَبـُورُ جـَلَ جـَلا لُـهُ|.

99اسما وصفات خداوندج + اللهج

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{{{{{ 

 

جـداساخـتن اسماءالحسنی مبارک به گروپهای ده گانه:

 

   1 ) جدا ساحن گروپ ها : نام اول هرگروپ به رنگ آبی ومتباقی به رنگ سفید نشان داده شده این گروپها چنین است: 

 

{{{{{{{{{{{{ گروپ 1 {{{{{{{{{{{{

گـروپ اول اسماءالحسنی مبارک :

 | یـا الــلـهُ ج |

  | یـارَحــمــنُ ج | یـارَحِِــيـمُ ج | یـامَــلــِکُ ج |

 |یـاقُـدُوسُ ج | یـاسَـلا مُ ج | یـامُـؤمـِنُ ج |

|یـامُـهَيمِنُ ج | یـاعـَزيـزُ ج | یـاجَـبـارُ  

 


 

{{{{{{{{{{{{ گروپ 2 {{{{{{{{{{{{

 

گـروپ دوم اسماءالحسنی مبارک :

 

 |یـامُتکـَبِرُ ج|

|یـاخـالِقَ ج | یـابارئُ ج | یـامُصـورُ ج|

| یـاغَـفارُ ج | یـاقَـَهـارُ ج | یـا وَهـابُ ج |

| یـارَزاق ج | یـافَـتاحُ ج| یـاعَـلـيـمُ ج|

{{{{{{{{{{{{ گروپ 3 {{{{{{{{{{{{

گـروپ سوم اسماءالحسنی مبارک :

| یـاقـابِـضُ ج|    

| یـاباسـِطَُ ج | یـاخـافـِضُ ج | یـا رافـِعُ ج|

 |یـامُـعـِـزُ ج |یـامـُذِلُ ج | یـاسَـمـيـعُ ج |

| یـابَصـيـرُ ج | یـاحَـکـَمُ ج | یـاعـَدلُ ج|

 

{{{{{{{{{{{{ گروپ 4 {{{{{{{{{{{{

گـروپ چـهـارم اسماءالحسنی مبارک :

 

     | یـا لَـطـِيـفَ ج  | 

| یـاخَـبيـرُ ج | یـا حـَلـيـمُ ج |یـاعـظـيمُ ج |

| یـاغـَفـُورُ ج |یـا شـَکـُورُ ج |یـا عـَلـيُ ج |

|یـا کـَبـيرُ ج| یـا حـَفـیظُ ُ ج |یـا مـُقـیت ُج|

{{{{{{{{{{{{ گروپ 5 {{{{{{{{{{{{

گـروپ پـنـجـُم اسماءالحسنی مبارک :

 

     | یـا حـَسـیـبُ ج |

|یـا جـَلـیل ج |یـاکـَریـمُج |یـارقـیـبُج|

 |یـا مـُجـیـبُج |یـا واسـِعُ ج| یـاحـَکـیـمُ ج|

|یـا وَدودُ ج |یـا مـَجـیـدُج | یـا بـاعـِث ُ ج  |

 

 

{{{{{{{{{{{{ گروپ 6 {{{{{{{{{{{{

گـروپ شـشـُم اسماءالحسنی مبارک :

 

    | یـا شـَهـیـدُ ج |

| یـاحـَقُج |یـاوکـیل ُج |یـا قـَوِیُ ج

 |یـا مـَتـیـنُ ج| یـا وَلـئُ ج|یـا حـَمـیـدُ ج|

|یـا مـُحـصي ج |یـا مـُبـدئُ ج |یـامـُعـيدُج|

{{{{{{{{{{{{ گروپ  7 {{{{{{{{{{{{

گـروپ هـفـتـُم اسماءالحسنی مبارک :

 

  | یـا مـُحـیِ ج |

| یـا مـُمـیـتُج |یـا حئُ ج| یـا قـَیـُومُ ج |

|یـاواجِــدُج| | یـامـاجــِد ُج|یـاواحِـدُج |

 |یـا اَحـَدُ ج |یا صـَمـَدُج | یـا قـادِ رُج |

{{{{{{{{{{{{ گروپ 8 {{{{{{{{{{{{

گـروپ هـشـتـُم اسماءالحسنی مبارک :

 

    | یـا مـُقـتـَدِرُ ج |

| یـا مـُقـَدِمُ ج |یـا مـُؤ خـِرُ ج | یـا اَوَل ُج|

| یـاآخـِرُج | یـا ظـا هـِرُ ج | یـا بـا طـِنُ ج|

| یـا والی ج | یـا مـُتـَعـالی ج| یـا بـَرُ|

 

 

{{{{{{{{{{{{ گروپ 9 {{{{{{{{{{{{

گـروپ نـُهـُم اسماءالحسنی مبارک :

 

 | یـا تـَوابُ ج |

 |یـا مـُنـتَقـِمُ ج|یـاعـَفـُوُج| یـا رئـُوفُ ج|

|یامالِکُ المُلکِ ج |یـاذُالجـلالِ والاکرام ِ ج |یـامـُقـسِطُُُ ج|

|یـا جـامـِعُ ج| یـا غـَنـیُ ج | یـا مـُغـنی ِ ج|

{{{{{{{{{{{{ گروپ 10 {{{{{{{{{{{{

گـروپ ده هــُم اسماءالحسنی مبارک :

 یـا مـانـِعُ ج |

| یـا ضـارُ ج| یـانـافـِعُ ج| یـا نـُورُ ج|

|یـا هـادِی ج| یـا بـَدیـعُ ج| یـا بـاقـی ِ ج| |

|یـا وارِ ِثُ ج|یـارَشـیـدُ ج| یـاصَبـُورُ جـَلَ جـَلا لُـهُ|.

 

99اسما وصفات خداوندج + اللهج

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{{{{{   

 2 ) با دیدن یک جسم ، نام اول یک گروپ را تلاوت میکنیم:

 می دانیم که تمام اشیای جهان برای خود نامی دارند، وقتی ما نام آن اشیارا بیان می کنیم، انعکاس آن جسم به قسم امپولس های الکتریکی وبعد الکتریکی کیمیاوی به مغز ودرداخل مغز به تارهای اعصاب مغز رفته وهمانجا به حال ذخیره موجود می باشد. ودرزمان دیگر اگر ما نام آن جسم را یاد می کنیم، درمغز ما شکل همان اشیا ووقتی ما آن شی را می بینیم، درمغز ما نام آن شی تجسم می کند.  

هدف این است که ما با استفاده ازاین حکمت آفرینش اللهج، شی ویا جسمی را انتخاب کنیم که درهر آن وزمان به آن روبرو می شویم و به مجرد دیدن آن شی ویا جسم ،علی الفورنام یکی از گروپهای اسماءالحسنی مبارک درذهن ما خطور کرده وبه قلب وزبان ما جاری می شود،همین است ذِکـر متمادی اللهج .

انسان یک موجود اجتماعی است واودرتمام حالات با انسانهای دیگرمواجه شده وبه چهرۀ آن می بیند. پس چه خوب است که برای تعین گروپ ده گانۀ اسماء الحسنی مبارک ، چهرۀ یک انسان را انتخاب کنیم .

  2 ) وحالا در حفظ 9 اسماءالحسنی مبارک باقی ماندۀ هر گروپ، گروپ اول را مثال می دهیم:

گروپ اول اسماءالحسنی مبارک این اسماء مبارک رادرخودشامل دارد.

     | یـا الــلـهُ ج |

|   یـارَحــمــنُ ج  |  یـارَحِِــيـمُ  ج  |  یـامَــلــِکُ  ج

| یـاقُـدُوسُج||    یـاسَـلا مُ   ج   |  یـامُـؤمـِنُ ج  |

یـامُـهَيمِنُ   ج | یـاعـَزيـزُج||     یـاجَـبـارُ  ج|

 

  براصل مژده های قرآن مجید وهم ثبوت سائینسی ، هرعضوی از بدن ما عملی را که انجام می دهد، تجسم وبیان آن را درروز رستاخیز نشان می دهد.وما برای شاهد گرفتن ذِکـر خودها، از پنج ناخن دست راست که آنهم تجلی نام الـلـهج را می دهد چنین کار می گیریم:

0) درانگشت شـصت فقط نامهای اول گروپها را که یک نام مبارک است انتخاب کنید:مثلا:

|   از گروپ 1    |

﴿| یـا الــلـهُج| |

**************************

                           | از گروپ 2      | از گروپ   3          | از گروپ    4  |

﴿یـامُتکـَبِرُ ج|  |  ﴿ یـاقـابِـضُج|| ﴿ یـالَـطـِيـفَج||

**************************

                        | از گروپ 5      | از گروپ  6        | از گروپ   7       |            

 ﴿|یـا حـَسـیـبُ ج | ﴿ یـا شـَهـیـدُج |  ﴿|یـا مـُحـیِج| |

**************************

                           | از گروپ        | از گروپ  | از گروپ 10    |

                     | |﴿یـا مـُقـتـَدِرُج|| ﴿|یـا تـَوابُ ج| |﴿  یـا مـانـِعُ ج||  

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

           1) درگروپ اول نوک انگشت شصت را بالای هریک از سه بندانگشتهاگذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را :

  ــــ درانگشت شصت ـــــــــ|﴿| یـا الــلـهُج| |

 ــــ  درسه بند انگشت شهادت ــــــ| | یـا رحمانُ ج| یـا رحـِیمُ ج | یـا مـَلـِکُ ج   

 ــــ درسه بند انگشت میانه ــــــ| | یـا قـُدوسُ ج.  | یـا سلامُ ج |  | یـا مؤمِنُ ج

  ــــ درسه بند انگشت چهارم ــــــ| | یـا مُهیمِنُ ج.  | یـا عزیزُ ج |  | یـا جَبارُ ج راذِکـر کنید.

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

2 ) درگروپ دوم نوک انگشت شصت را بالای هریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ﴿| یـا مـُتکـَبِِرُج|

درسه بند انگشت شهادت ــــــ| یـاخـالِقَ ج | یـابارئُ ج | یـامُصـورُ ج|

| درسه بند انگشت میانه ــــــ| یـاغَـفارُ ج | یـاقَـَهـارُ ج | یـا وَهـابُ ج

درسه بند انگشت چهارم ــــــ| یـارَزاق ج | یـافَـتاحُ ج| یـاعَـلـيـمُ ج| راذِکـر کنید.

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

3 ) درگروپ سوم نوک انگشت شصت را بالای هریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

    درانگشت شصت ـــــــــ  ﴿ یـاقـابِـضُج|

درسه بند انگشت شهادت ــــــ یـاباسـِطَُ ج | یـاخـافـِضُ ج | یـا رافـِعُ ج|

 | درسه بند انگشت میانه ــــــ |یـامُـعـِـزُ ج |یـامـُذِلُ ج | یـاسَـمـيـعُ ج |

 درسه بند انگشت چهارم ــــــ| | یـابَصـيـرُ ج | یـاحَـکـَمُ ج | یـاعـَدلُ ج| راذِکـر کنید.

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

4 ) درگروپ چــهـارم نوک انگشت شصت را بالای هریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ﴿ یـالَـطـِيـفَج|

درسه بند انگشت شهادت ــــــ | یـاخَـبيـرُ ج | یـا حـَلـيـمُ ج |یـاعـظـيمُ ج |

درسه بند انگشت میانه ـــــ | یـاغـَفـُورُ ج |یـا شـَکـُورُ ج |یـا عـَلـيُ ج |

درسه بند انگشت چهارم ــــــ|یـا کـَبـيرُ ج| یـا حـَفـیظُ ُ ج |یـا مـُقـیت ُج| راذِکـر کنید.

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

) درگروپ پــنـجـم نوک انگشت شصت را بالای هریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ﴿|یـا حـَسـیـبُ ج ﴾|   

درسه بند انگشت شهادت ــــــ|یـا جـَلـیل ج |یـاکـَریـمُج |یـارقـیـبُج|

درسه بند انگشت میانه ــــــ |یـا مـُجـیـبُج |یـا واسـِعُ ج| یـاحـَکـیـمُ ج||

درسه بند انگشت چهارم ــــــ||یـا وَدودُ ج|یـا مـَجـیـدُج| یـا بـاعـِث ُج| راذِکـر کنید.

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

6 ) درگروپ شـشم نوک انگشت شصت را درهریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ﴿ یـا شـَهـیـدُ ج| |

درسه بند انگشت شهادت ــــــ | یـاحـَقُج |یـاوکـیل ُج |یـا قـَوِیُ ج

درسه بند انگشت میانه ــــــ  |یـا مـَتـیـنُ ج| یـا وَلـئُ ج|یـا حـَمـیـدُ ج|

درسه بند انگشت چهارم ــــــ|یـا مـُحـصي ج |یـا مـُبـدئُ ج |یـامـُعـيدُج| راذِکـر کنید.

 

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

7 ) درگروپ هـفـتـم نوک انگشت شصت را درهریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ﴿|یـا مـُحـیِج| |

درسه بند انگشت شهادت ــــــ| یـا مـُمـیـتُج |یـا حئُ ج| یـا قـَیـُومُ ج |

درسه بند انگشت میانه ــــــ|یـاواجِــدُج| | یـامـاجــِد ُج|یـاواحِـدُج ||

 درسه بند انگشت چهارم ــــــ|  |یـا اَحـَدُ ج |یا صـَمـَدُج | یـا قـادِ رُج | راذِکـر کنید.

 

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

) درگروپ هـشــتـم نوک انگشت شصت را درهریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ| |﴿یـا مـُقـتـَدِرُج|

درسه بند انگشت شهادت ــــــ| یـا مـُقـَدِمُ ج |یـا مـُؤ خـِرُ ج | یـا اَوَل ُج|

درسه بند انگشت میانه ــــــ| یـاآخـِرُج | یـا ظـا هـِرُ ج | یـا بـا طـِنُ ج||

درسه بند انگشت چهارم ــــــ|| یـا والی ج | یـا مـُتـَعـالی ج| یـا بـَرُ| راذِکـر کنید.

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

) درگروپ نـُهـُم نوک انگشت شصت را درهریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ﴿|یـا تـَوابُ ج||

درسه بند انگشت شهادت ــــــ |یـا مـُنـتَقـِمُ ج|یـاعـَفـُوُج| یـا رئـُوفُ ج|

| درسه بند انگشت میانه ـــــ|یامالِکُ المُلکِ ج |یـاذُالجـلالِ والاکرام ِ ج |یـامـُقـسِطُُُ ج| ـ

 درسه بند انگشت چهارم ــــــ||یـا جـامـِعُ ج| یـا غـَنـیُ ج | یـا مـُغـنی ِ ج| راذِکـر کنید.

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

10) درگروپ دَه هــُم نوک انگشت شصت را درهریک از سه بندانگشتها گذاشته و بالترتیب اسمهای مبارک ذیل را:

درانگشت شصت ـــــــــ ﴿  یـا مـانـِعُ ج|﴾|

  درسه بند انگشت شهادت ــــــ| یـا ضـارُ ج| یـانـافـِعُ ج| یـا نـُورُ ج|

درسه بند انگشت میانه ــــــ|یـا هـادِی ج| یـا بـَدیـعُ ج| یـا بـاقـی ِ ج| |

درسه بند انگشت چهارم ــــــ|  |یـا وارِ ِثُ ج|یـارَشـیـدُ ج| یـاصَبـُورُ جـَلَ جـَلا لُـهُ|. راذِکـر کنید.

 

{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

  آیاچگونه نام اول آن گروپ  به خاطره یاذهن ما بیدارمی شود؟

 جواب آن را معجزۀ عـلمی قدرت خالق جهان که چنین میکانیزم راخلق فرموده می دهد وشرح آن اینکه! چشم ما به مجرد دیدن آن جسم (مادرگروپ اول پیشانی انسان را تعین کرده بودیم)تمام معلومات آن راگرفته و به مغز انتقال و مغزاین معلومات را بواسطۀ امواج الکترومقناطیسی کیمیاوی فعال تربه شاخه های اعصاب می فرستد.این زمان ،همان شاخۀ که معلومات فوق رابه شکل یک موج الکتریکی درخود ذخیره نموده بود، (موج الکترومقناطیسی که آمده وموج الکترومقناطیسی که ازاول آنجا ذخیره شده بود) بیدارتر شده یعنی به حال ریزونانس به حساب فزیک امپلیتود یا وسعت آن شدت اختیار میکند.این وقت همان خاطره راکه درآ ن نقطه تجسم داده بودیم برجسته ترساخته و ذهن ماآن راحس نموده وبه بخش پیشروی مغز امر میدهد که آن را به قسم مکالمه وبیان تجلی دهد.خداوندجبهتر می داند وسپاس بی پایان به چنین صنعت بی مثال.

بهتر است که بااستفاده ازچنین نعمت رایگان، خاطره های اسماأالحسنی مبارک رادریک جسم که درهر دقیقه اززندگی خودها می بینیم انعکاس بدهیم، ومغز آن را درفلب وزبان ما جاری سازدزیرا هدف این است که ذِکـر خداوندج را درتمام وقفه های زندگی تکرار نمائیم تا خشنودی خالق جهان را کسب نمائیم.

 

    برای حفظ کردن نامهای متعلق به هر گروپ :

حفظ کردن اسماءالحسنی کار دشواری نیست، فقط تکرارچند مرحله ئی را ایجاب می کند. از جانب دیگر می توانید با استفاده از نام های مروج مردمان استفاده نمود مثلا: درگروپ اول اسماءالحسنی مبارک بالترتیب این اسمای مبارک آمده: | یـا رحمانُ ج| یـا رحـِیمُ ج | یـا مـَلـِکُ ج| یـا قـُدوسُ ج.| یـا سلامُ ج | یـا مؤمِنُ ج

    | | یـا مُهیمِنُ ج.| یـا عزیزُ ج | یـا جَبارُ ج|

   حالا در بین هم صنفان واهل قریه می بینیم که این نامها است ویانه؟ اگربود آنهارا طوری در صف قرار می دهیم که برابر به ترتیب اسماءالحسنی شریف باشد ، بعد ازان آنهارا در نظر گرفته واسماءالحسنی مبارک را به ترتیب آن تلاوت می کنیم . امید که بعد از تکرار چند دفعه موفق به حفظ آن شوید .واز جانب دیگر یکی از معجزه های قرآن مجید آن است که هرکلمۀ قرآن مجید  وسیلۀ بیدار ساختن ذهن و به خاطر آوردن کلمۀ بعدی قرآن مجید وهر آیۀ مبارک آن وسیلۀ بیدار ساختن ذهن و به خاطر آوردن آیۀ بعدی می باشد.قاریان قرآن مجید ازچنین نعمت مستفید هستند .

ذ ِکــر هـا کـدام هـا انـد:

اولین ذِکر، تلاوت خود قرآن مجید است ، درپهلوی آن ذِکر یا تلاوت هریک از 99 اسـمـاء الـحـسـنـی شریف ، کلـمـۀ مقدس الـلـه ج ، لا اله الاالـله ، سـُبـحـان الـلـه ،الحمـدلـلـه ، الـلـه اکـبـر، لا حـول ولا قـوة الا باالـلـه وغیره می باشند.

در فضيلت هر يك از آنها اخبار بسيار وارد شده است، و مواظبت و مداومت‏بر هر يك موجب صفاى نفس، و گشادگى سينه مى‏شود، و هر ذِكرى كه دلالت آن بر عظمت و جلال و عزت و كمال الهى بيشتر باشد افضل است.و از اينرو گفته‏اند كه اذكار فوق افضل همه است، زيرا دلالت‏بر يگانگى خدا و استناد كل به او مى‏كند، و بسا كه دلالت‏بعضى از نامهاى خداى متعال ج در بيان مرتبه او بيشتر باشد، و عارفى كه به سوى خدا سلوك مى‏كند مى‏داند كه: گاهى از عظمت و جلال خدا و شدت كبريا و كمال او چيزى در دل بر انگيخته مى‏شود كه تعبير از آن به اسم ممكن نيست. 

ذِ كربه معنی یادكردن است، واین یاد کردن می توانداز خوردترین ذرات بدن اتمها تا تمام ارگانهای بدن را درخود شامل داشته باشد، وسیلۀ انتقال ذکر به اجزای بدن از این سه  طریق انجام می شود:

 1) یاد کردن به کهمک زبان.

 2) یادکردن با قلب مغز.

 3 )یا با هر دو،( هم زبان وهم قلب ).

ذِکر یا یاد کردن می تواند بعد از فراموشی انجام یابد. ویا بعد از ادامه ذِ كر.

پس گفته می توانیم که ذِكر حالت روحی خاصی است كه انسان در آن حال، خویش را دانسته مورد توجه قرار می دهد و گاهی به یادآوری چیزی با زبان و گاهی به حضور چیزی در قلب گفته می شود.

 

 انواع سه گانۀ ذِكرشامل ( ذكر زبان، ذكر نفس، ذكر روح، ذكر دل، ذكر عقل، ذكر معرفت وذكر باطن  )  هستند که:

ـــ درذِكر زبان حمد وثناء خداوندج

ـــ  در ذِكر نفس سخت كوشی و تحمل رنج فزیکی،

ــــ در ذِكر روح بیم و امید از بارگاه الهی،

ــــ در ذِكر دل صدق و صفا درتمام احکام واوامر قرآن مجید.،ــ

 ــــ درذِكر عقل تعظیم و شرم درگفتار،پندار وعمل( که خداوندج را همیشه ناظر اعمال خود بداند.

ــــ در ذِكر معرفت تسلیم و رضا به ارادۀ الـله ج بودن.

ــــ ودر ذِكر باطن و درون مشاهده و لقاء الـلهج ازچگونگی خلقت جهان.

{{{{{{{{{{{{ {{{{{{{{{{{{

 

آدرس ( 3 )  فـضـیـلـت اسماءالحسنی مبارک را ازاین آدرس سائیت باز کنید ) ـــ

اسماءالحسنی مبارک  مـشـقـی همرا با معنی دری وفضیلت تلاوت هر اسماأ مبارک .| ــکلیک

 

آدرس ( 4 )  نمونۀ از تصورزیبائیهای بهشت را که انشاءالله نصیب ذاکـران می شود ازاین آدرس سائیت باز کنید ) ـــ

 نـمونـۀ از زیبائی بهشت

دانشمندان علوم اسلامی بااتکاه به وعده های قرآن مجید دربارۀ نعمتهای بهشت، تصورات عالی خودرا درشکل تجسم داده وهم زمان ترجمۀ انگلیسی مجموعه آیات مبارک راجع به بهشت را نیز ضمیمه نموده که برای اشخاصیکه به زبان انگلیسی بلدیت دارند بسیار دلچسپ می باشد که ترجمۀ دری آن را با آیات مبارک خواهیم آورد انشاء الله

آدرس ( 5 )  نمونۀ از مـشقـهای اسماءالحسنی را  ازاین آدرس باز کنید ) ـــ

 

               اسماءالله الحسنی مبارک دردیوار مسجد نبوی (ص) مدینۀ مـُنوَره See full size image

| اسماءالله الحسنی مکمل درسائیت اُستادفیضی See full size image

| قسمت اول اسماءالله الحسنی مبارک See full size image

| قسمت دوم اسماءالله الحسنی مبارک  قسمت دوم اسماءالله الحسنی مبارک

 

آدرس ( 6 )مکمل اسماءالله الحسنی مبارک راباز کنید)ـــ

|ــکلک|99نام اللهج| See full size image

اغنية اسماء الله الحسنى

{{{{{{{{{{{{ادامــه دارد  {{{{{{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved